Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Inwentaryzacje przyrodnicze w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska

2018-09-21 12:34:51

17 września 2018 r. pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku wzięli udział w badaniach terenowych realizowanych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczych prowadzonych w Puszczy Białowieskiej.

Wykonywane badania dotyczyły gatunków poczwarówka zwężona i poczwarówka jajowata, będących przedmiotami ochrony w tym obszarze Natura 2000. Są to niewielkich rozmiarów ślimaki lądowe występujące na siedliskach wilgotnych i podmokłych, zasobnych w wapń. Zamieszkują tereny porośnięte roślinnością szuwarową, trzcinowiska, turzycowiska i wilgotne łąki. Poczwarówka jajowata, choć jest największą poczwarówką spośród gatunków z rodzaju poczwarówek żyjących w Polsce, dla osoby niedoświadczonej jest trudno dostrzegalna gołym okiem, bo muszla tego ślimaka osiąga 2,7 mm wysokości i 1,6 mm szerokości. Poczwarówki największą aktywność wykazują przy zwiększonej wilgotności powietrza, dlatego najłatwiej je zobaczyć w ciepłe i parne dni, po deszczu lub po opadnięciu mgły.

Celem prowadzonej inwentaryzacji jest uzupełnienie stanu wiedzy o tych gatunkach i uwarunkowaniach ich ochrony w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska, z wyłączeniem gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe oraz terenu Białowieskiego Parku Narodowego. Przeprowadzona wizja terenowa miała na celu nadzór nad postępem wykonania prac oraz omówienie ewentualnych problemów związanych z ich realizacją.

Prace wykonywane są w ramach projektu pod nazwą „Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest jednym ze współbeneficjentów.

Inwentaryzacje przyrodnicze w obszarze Natura 2000 Puszcza Białowieska

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony