Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Kolejne inwentaryzacje przyrodnicze w podlaskich obszarach Natura 2000

2018-11-20 09:08:24

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku w październiku br. brali udział w kolejnych badaniach terenowych realizowanych na potrzeby inwentaryzacji przyrodniczych prowadzonych w obszarach Natura 2000 Ostoja Knyszyńska, Puszcza Białowieska i Ostoja w Dolinie Górnej Narwi.

Przedmiotem badań było siedlisko przyrodnicze Bory i lasy bagienne w Ostoi Knyszyńskiej, gatunek chrząszcza wodnego - pływak szerokobrzeżek w Puszczy Białowieskiej oraz wydra w Ostoi w Dolinie Górnej Narwi, będące przedmiotami ochrony w tych obszarach. Celem prowadzonych inwentaryzacji jest uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony i uwarunkowaniach ich ochrony w tych obszarach Natura, z wyłączeniem gruntów zarządzanych przez Lasy Państwowe.

Przeprowadzone wizje terenowe miały na celu nadzór nad postępem wykonania prac oraz omówienie ewentualnych problemów związanych z ich realizacją. W Ostoi Knyszyńskiej lustrację terenową przeprowadzono na siedlisku boru bagiennego zlokalizowanego w rejonie rezerwatu Gorbacz. Badania dla pływaka szerokobrzeżka były wykonywane m.in. w zbiornikach wodnych położonych w rejonie miejscowości Teremiski i Pogorzelce. Natomiast weryfikacja terenowa siedlisk wydry była prowadzona wzdłuż rzeki Narew w rejonie miejscowości Wojszki i Kaniuki.

Prace wykonywane są w ramach projektu pod nazwą Inwentaryzacja cennych siedlisk przyrodniczych kraju, gatunków występujących w ich obrębie oraz stworzenie Banku Danych o Zasobach Przyrodniczych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest jednym ze współbeneficjentów.

Kolejne inwentaryzacje przyrodnicze w obszarach Natura 2000 w województwie podlaskim

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony