Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Kolejne obszary Natura 2000 oznakowane

2018-01-04 08:07:06

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi zakończyła realizację podzadania „Oznakowanie obszarów Natura 2000 w województwie łódzkim”. Prace wykonano w ramach zadania współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pn. Zapewnienie właściwego stanu ochrony form ochrony przyrody w województwie łódzkim.

W ramach projektu wykonano i posadowiono 228 tablic urzędowych w 37 obszarach Natura 2000. Oznakowane obszary to: Lasy Spalskie PLH100003, Pradolina Bzury-Neru PLH100006, Załęczański Łuk Warty PLH100007, Grabia PLH100021, Łąki Ciebłowickie PLH100035, Dolina Pilicy PLB140003, Dąbrowa Grotnicka PLH100001, Dąbrowa Świetlista w Pernie PLH100002, Łąka w Bęczkowicach PLH100004, Niebieskie Źródła PLH100005, Dolina Środkowej Pilicy PLH100008, Dolina Rawki PLH100015, Buczyna Gałkowska PLH100016, Buczyna Janinowska PLH100017, Cisy w Jasieniu PLH100018, Dąbrowy świetliste koło Redzenia PLH100019, Lasy Gorzkowickie PLH100020, Grądy nad Lindą PLH100022, Las Dębowiec PLH100023, Lasy Smardzewickie PLH100024, Lipickie Mokradła PLH100025,  Lubiaszów w Puszczy Pilickiej PLH100026, Dąbrowy w Marianku PLH100027, Polany Puszczy Bolimowskiej PLH100028, Słone Łąki w Pełczyskach PLH100029, Torfowiska Żytno - Ewina PLH100030, Wielkopole – Jodły pod Czartorią PLH100031, Silne Błota PLH100032, Szczypiorniak i Kowaliki PLH100033, Wola Cyrusowa PLH100034, Święte Ługi PLH100036, Torfowiska nad Prosną PLH100037, Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, Grabinka PLH140044,  Ostoja Przedborska PLH260004, Dolina Czarnej PLH260015, Dolina Górnej Pilicy PLH260018.

Tablice zostały umieszczone w miejscach dostępnych, widocznych, w granicach lub w bliskiej odległości obszarów Natura 2000. Usadowiono je na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa oraz w pasach drogowych dróg publicznych będących w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi, starostw powiatowych oraz gmin.

Realizacja projektu wymagała podjęcia szeregu działań oraz konsultacji. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi uzyskała zgodę zarządców nieruchomości na posadowienie tablic, w toku konsultacji wybrano również najlepszą lokalizację. Przedstawiciele zarządców nieruchomości uczestniczyli także w montażu tablic.

Dobrze widoczne i czytelne  oznakowanie obszarów Natura 2000  przyczynia się do edukacji i zwraca uwagę na tę formę ochrony przyrody. Takie działania podnoszą świadomość ekologiczną społeczeństwa, co służy właściwej ochronie tych cennych obszarów.

Na terenie województwa łódzkiego znajduje się 41 obszarów Natura 2000. Tym samym wszystkie obszary zostały oznakowane.

Źródło: RDOŚ w Łodzi
Fot.: Ewelina Siudak
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony