Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Prace nad planami zadań ochronnych dla świętokrzyskich obszarów Natura 2000

2018-04-12 08:18:59

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach, jako sprawujący nadzór nad większością obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim, zlecił wykonanie ekspertyz przyrodniczych na potrzeby sporządzenia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Ekspertyzy dotyczą 21 obszarów: Łysogóry – poza Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, Góry Pieprzowe, Ostoja Barcza, Ostoja Brzeźnicka, Ostoja Jeleniowska, Przełom Lubrzanki, Dolina Warkocza, Lasy Skarżyskie, Ostoja Pomorzany, Uroczysko Pięty, Kras Staszowski, Ostoja Sieradowicka, Dolina Górnej Mierzawy, Dolina Czarnej Nidy, Dolina Mierzawy, Wzgórza Kunowskie, Ostoja Sobkowsko–Korytnicka, Dolina Kamiennej, Ostoja Żyznów, Dolina Białej Nidy, Dolina Górnej Pilicy.

Inwentaryzacje dotyczyć będą powierzchni poza terenami Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Pierwsze opracowania mają być gotowe w trzecim kwartale 2018 r. Wyniki ekspertyz, w tym ocena wartości przyrodniczych obszarów, zagrożenia oraz propozycje działań ochronnych, będą prezentowane na spotkaniach zainteresowanych osób i podmiotów, tak zwanych Zespołów Lokalnej Współpracy.  Wspólnie wypracowane rozwiązania pozwolą na sporządzenie projektów planów zadań ochronnych. Następnie - po konsultacjach społecznych - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ustanowi plany zadań ochronnych.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło, fot.:RDOŚ w Kielcach
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony