Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Kolejne obszary Natura 2000 na Podkarpaciu z planami zadań ochronnych

2016-11-03 09:03:03

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podpisał 31 października 2016 r. zarządzenia w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Dąbrowa koło Zaklikowa i Łukawiec w województwie podkarpackim.

Obszar Natura 2000 Dąbrowa koło Zaklikowa ma powierzchnię 5 hektarów i zajmuje porośnięte lasem wapienne wzgórze w miejscowości Dąbrowa (gmina Zaklików). Obszar ten jest jedynym w województwie i jednym z czterech najbogatszych w kraju stanowisk wyjątkowej rośliny czyli dzwonecznika wonnego Adenophora liliifolia, który jest gatunkiem wymierającym. Dzwonecznik związany jest z interesującym, ale zanikającym w skali kraju siedliskiem przyrodniczym świetlistej dąbrowy Potentillo albae – Quercetum (kod 91I0).

Obok dzwonecznika, świetlista dąbrowa stanowi siedlisko dla innych rzadkich gatunków roślin, takich jak buławnik czerwony Cephalanthera rubra, pluskwica europejska Cimicifuga europaea, miodownik melisowaty Melittis melissophyllum czy powojnik prosty Clematis recta. Ostatni z wymienionych gatunków jest rośliną żywicielską rzadkiego i zagrożonego gatunku kserotermicznego chrząszcza – gruboudki Ahrensa Argopus ahrensii, odnalezionego w 2010 r.

Drugi z obszarów Natura 2000 - Łukawiec, o łącznej powierzchni 2270,2 ha, położony jest w gminach Laszki, Lubaczów i Wielkie Oczy. Składa się z dwóch oddzielonych części, na północ i na południe od miejscowości Łukawiec. W części północnej znajduje się kilkudziesięciohektarowy kompleks zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych Molinion (kod 6410) oraz siedliska priorytetowe łęgów wierzbowych, topolowych, olszowych i jesionowych Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae (kod 91E0). Południowa część obszaru stanowi zwarty kompleks leśny, stanowiący w głównej mierze siedlisko przyrodnicze grądu środkowoeuropejskiego i subkontynentalnego (kod 9170).

Najcenniejszym gatunkiem spotykanym na obszarze jest ponikło kraińskie Eleocharis carniolica, objęte ochroną ścisłą. Jest to prawdopodobnie jedyne niżowe stanowisko tego gatunku w Polsce.

Kompleks łąk stanowi siedlisko czterech gatunków motyli: modraszka telejusa Phengaris teleius, modraszka nausitousa Phengaris nausithous, czerwończyka nieparka Lycaena dispar oraz przeplatki aurinia Euphydryas aurinia, dla której obszar ten jest jednym z dwóch kluczowych w skali kraju.

Prace nad planami zadań ochronnych dla wymienionych obszarów Natura 2000 trwały od 2015 r., w ramach projektu 309/2014/Wn09/OP-XN-02/D Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 wraz ze wzmocnieniem instytucji sprawującej nadzór nad obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim. Był on współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego PL02 Ochrona różnorodności biologicznej ekosystemów, realizowanego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014.

Zarządzenia ustanawiające plany zadań ochronnych dla dwóch obszarów, uzasadnienia do zarządzeń oraz dokumentacje sporządzone na potrzeby planów zadań ochronnych dostępne są w serwisie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie, jak również w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie przy al. Józefa Piłsudskiego 38, 35-001 Rzeszów, w godzinach 7.30 – 15.30.

Dąbrowa koło Zaklikowa i Łukawiec

Źródło: RDOŚ w Rzeszowie
Fot.: RDOŚ w Rzeszowie
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony