Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Działania ochrony czynnej w podlaskich obszarach Natura 2000

2018-02-09 14:21:30

7 lutego 2018 r. w Augustowie odbyło się spotkanie zorganizowane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku, dotyczące realizacji działań ochrony czynnej w obszarach Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie, Ostoja Augustowska, Ostoja Suwalska oraz Jeleniewo.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku oraz przedstawiciele czterech nadleśnictw: Augustów, Pomorze, Głęboki Bród i Suwałki.

Celem spotkania było przedstawienie planowanych do wykonania działań ochronnych dotyczących usunięcia drzew i krzewów na gruntach w zarządzie Lasów Państwowych. Planowane do wykonania działania ochronne są niezbędne dla ochrony cennych siedlisk przyrodniczych takich jak torfowiska wysokie, przejściowe, nakredowe oraz torfowiska zasadowe, występujących w 4 obszarach Natura 2000: Pojezierze Sejneńskie Ostoja Augustowska, Ostoja Suwalska i Jeleniewo. Planowane działania będą wykonywane w latach 2018-2019 na powierzchni ok. 53 ha, w ramach realizowanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku projektu Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód.

Zabiegi usunięcia drzew i krzewów planowane do wykonania w ramach projektu wynikają z ustanowionych planów zadań ochronnych dla przedmiotowych obszarów Natura 2000. Wykonanie działań ochronnych ma na celu poprawę stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, stanowiących przedmioty ochrony w tych obszarach.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały ogólne założenia projektu oraz zakres planowanych do wykonania zabiegów ochronnych. Omówione zostały także zasady współpracy RDOŚ w Białymstoku z poszczególnymi Nadleśnictwami przy wykonaniu prac na gruntach zarządzanych przez nadleśnictwa.

Projekt realizowany jest w ramach działania oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest jednym ze współbeneficjentów.

Kolejne spotkanie w sprawie realizacji działań ochronnych w obszarach Natura 2000

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony