Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Kolejny obszar Natura 2000 w Śląskiem z planem zadań ochronnych

2019-03-15 11:31:42

6 marca 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał zarządzenie ustanawiające plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski

Ostoja została zatwierdzona jako obszar mający znaczenie dla Wspólnoty decyzją Komisji Europejskiej z 10 stycznia 2011 r. Podstawowym celem ustanowienia planu zadań ochronnych jest możliwie najszybsze podjęcie działań niezbędnych dla skutecznej ochrony czyli zapewnienie, że stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie ulegnie pogorszeniu.

Obszar Natura 2000 Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski to położone na terenie gmin Ogrodzieniec i Pilica (między miejscowościami Pradła na północy i Mokrus na południu), pasmo łagodnych wzgórz wapiennych porośnięte jest przez lasy, otoczone terenami rolniczym. Składają się na niego cztery wyspy leśne: trzy o wielkości kilkuset hektarów i jedna, kilkunastohektarowa, zwana Lasem Niwiskim. W obrębie ostoi chronione są trzy rodzaje lasu bukowego: kwaśne buczyny, żyzne buczyny i ciepłolubne buczyny storczykowe, a także obuwik pospolity, piękny storczyk wpisany do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin jako gatunek narażony na wyginięcie.

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie ustanowienia planu nadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Buczyny w Szypowicach i Las Niwiski, zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 12 marca 2019 r.

Dokumenty dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (wraz z dokumentacją opracowaną na potrzeby planu zadań ochronnych).

Źródło: RDOŚ w Katowicach
Fot.: RDOŚ w Katowicach
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony