Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Zimujące łabędzie krzykliwe w obszarach Natura 2000

2017-02-27 11:35:54

Od grudnia 2016 roku Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi monitoring zimowych koncentracji łabędzi krzykliwych na obszarach Natura 2000 oraz w parkach krajobrazowych. Pracami kieruje Marek Ziółkowski, we współpracy z Pomorskim Zespołem Parków Krajobrazowych w Słupsku.

Dotychczas skontrolowano miejsca dziennego przebywania, noclegowiska, a także żerowiska tych ptaków na terenie obszarów Natura 2000 Dolina Słupi PLB220002 i Wielki Sandr Brdy PLB220001. Są one położone jednocześnie w Parku Krajobrazowym Dolina Słupi oraz w Zaborskim Parku Krajobrazowym.

W połowie grudnia największe zgrupowanie żerowiskowe łabędzi krzykliwych, liczące ponad 800 osobników, stwierdzono przy granicy obszaru Natura 2000 Dolina Słupi. Zaobserwowano tam stado ponad 300 żerujących ptaków. Na noclegowiskach przebywało z kolei 60 łabędzi krzykliwych. Na terenie Wielkiego Sandru Brdy odnotowano łącznie ponad 80 łabędzi, przebywających w ciągu dnia na jeziorach przepływowych rzek Brdy i Zbrzycy. 

W styczniu większość zbiorników wodnych zamarzła, a jednocześnie pola pokryły się warstwą śniegu do 20 cm grubości. Spowodowało to radykalne zmiany w liczebności łabędzi krzykliwych i odlot wielu osobników na zimowiska położone w zachodniej części Europy. Znacząco spadła liczba łabędzi żerujących na polach. Ptaki, które pozostały zaczęły wykorzystywać jako zimowiska rzeki oraz nie zamarznięte fragmenty zbiorników wodnych, w miejscach wpływu i wypływu rzek. Odnotowano wzrost liczebności łabędzi krzykliwych na noclegowiskach i w miejscach dziennego odpoczynku, na wodach obszaru Natura 2000 Dolina Słupi (ponad 600 osobników) oraz na terenie obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy (ponad 530 osobników).  

Porównanie wyników monitoringu wskazuje, że zbiorniki przepływowe na rzece Słupi (obszar Natura 2000 Dolina Słupi) oraz rzekach Brda i Zbrzyca wraz z jeziorami przepływowymi (obszar Natura 2000 Wielki Sandr Brdy) odgrywają ważną rolę dla zimujących łabędzi krzykliwych, przede wszystkim przy długotrwałych okresach ujemnych temperatur i zamarznięciu większości zbiorników wodnych. Ptaki wykorzystują nie zamarznięte fragmenty tych zbiorników jako bezpieczne miejsca do przezimowania.

Odnotowana w styczniu liczba łabędzi krzykliwych kwalifikuje obydwa obszary Natura 2000 jako ważne w skali europejskiej miejsca koncentracji ptaków zimujących tego gatunku. Badania monitoringowe kontynuowane będą w lutym i w marcu.

Koncentracje zimujących łabędzi krzykliwych w obszarach Natura 2000

Źródło, fot.:RDOŚ w Gdańsku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony