Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Konferencja kończąca projekty dotyczące ochrony torfowisk alkalicznych

2018-07-04 14:19:37

W dniach 28-29 czerwca 2018 r. w Wieluniu i Chojnicach odbyła się konferencja kończąca projekty LIFE11 NAT/PL/423 Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej oraz LIFE 13 NAT/PL/024 Ochrona torfowisk alkalicznych w południowej Polsce.

Projekt Ochrona torfowisk alkalicznych (7230) w młodoglacjalnym krajobrazie Polski północnej był realizowany przez Klub Przyrodników w partnerstwie z Regionalnymi Dyrekcjami Ochrony Środowiska w Olsztynie i Gdańsku. Jego celem było zahamowanie procesu degradacji oraz poprawa i zachowanie właściwego stanu torfowisk alkalicznych Polski północnej w 33 obszarach Natura 2000, jako siedlisk występowania wielu rzadkich, chronionych i skrajnie zagrożonych gatunków roślin, w tym szczególnie gatunków z załącznika II dyrektywy siedliskowej (skalnicy torfowiskowej Saxifraga hirculus, lipiennika Loesela Liparis Loeselii i mchu haczykowca błyszczącego Hamatocaulis vernicosus).

Podczas konferencji omówiono wyniki przyrodnicze projektu oraz zaprezentowano wnioski dotyczące ochrony torfowisk alkalicznych w Polsce.

W województwie warmińsko-mazurskim projekt obejmował swoim zasięgiem 6 obszarów Natura 2000: Puszcza Romincka PLH280005, Ostoja Welska PLH280014, Torfowisko Zocie PLH280037, Ostoja Piska PLH280048, Ostoja Napiwodzko-Ramucka PLH280052 oraz Mazurskie Bagna PLH280054.

Działania, za których realizację odpowiedzialna była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, miały charakter ochrony czynnej. Dotyczyły one zahamowania nadmiernego odpływu lub podniesienia poziomu wód gruntowych, a także podtrzymania różnorodności biologicznej torfowisk przez ograniczenie ekspansji gatunków charakterystycznych dla siedlisk o niższej wilgotności, np. traw, drzew i krzewów. W ramach powyższych prac w wybranych obszarach Natura 2000 przeprowadzono usuwanie nalotu drzew i krzewów oraz koszenie roślinności zielnej.

Źródło: RDOŚ w Olsztynie
Fot.: RDOŚ w Olsztynie
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony