Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Konsultacje społeczne kolejnego projektu planu zadań ochronnych

2017-11-21 13:14:12

Do 4 grudnia 2017 r. trwają konsultacje społeczne projektu zarządzenia zmieniającego plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zaprasza do zapoznania się z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001. Dokument jest dostępny w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 w Łodzi oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Projekt zmiany zarządzenia

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z 9 listopada 2017 r. znak: WPN.6320.2.2017.MCa

Uwagi i wnioski do projektu zarządzenia można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25 w pokoju 1120, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat.lodz@rdos.gov.pl do 4 grudnia 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi.

Źródło: RDOŚ w Łodzi
Fot.: Bartosz Lesner
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony