Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Konsultacje kujawsko-pomorskich planów zadań dla obszarów Natura 2000

2017-03-14 08:10:05

Regionalna Dyrekcja Ochrona Środowiska w Bydgoszczy rozpoczyna konsultacje społeczne dotyczące projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Błota Kłócieńskie PLH040031, Dolina Osy PLH040033, Łąki Trzęślicowe w Foluszu PLH040027 oraz Mszar Płociczno PLH040035.

Zachęcamy do zapoznania się z projektami:

Uwagi i wnioski można składać do 4 kwietnia 2017 r. w formie pisemnej na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 81, 85-009 Bydgoszcz lub elektronicznie: kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl z podaniem tytułu wiadomości: „Uwagi do projektu …”. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Dane będące podstawą do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Kłócieńskie PLH040031:

Dane będące podstawą do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Osy PLH040033:

Dane będące podstawą do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Trzęślicowe w Foluszu PLH040027:

Dane będące podstawą do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Mszar Płociczno PLH040035:

Źródło: RDOŚ w Bydgoszczy
Fot.: Justyna Czajka
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony