Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Konsultacje planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Gór Sudawskich

2018-01-05 10:52:41

28 grudnia 2017 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Gór Sudawskich.

Konieczność przeprowadzenia ponownych konsultacji wynika ze znaczących zmian dokumentu, jakie nastąpiły po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych podczas konsultacji w 2013 r. Jest to związane także ze zmianami wprowadzonymi ze względu na uwagi wpływające do innych projektów planów zadań ochronnych opracowywanych i konsultowanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Na stronie internetowej, a także w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok (pokój nr 6) w godzinach od 8:00 do 15:00 można zapoznać się z projektem zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Gór Sudawskich. Uwagi i wnioski do projektu zarządzenia można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do 18 stycznia 2018 roku:

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Gór Sudawskich.

Konsultacje planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Gór Sudawskich

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony