Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Konsultacje pomorskich planów zadań ochronnych

2017-12-05 15:03:25

Do 29 grudnia 2017 r. trwają konsultacje społeczne projektów zarządzeń zmieniających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Bory Tucholskie PLB220009, Jeziora Wdzydzkie PLH220034 oraz projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku informuje o możliwości zapoznania się z:

1.   projektami zarządzeń zmieniających plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Bory Tucholskie PLB220009, Jeziora Wdzydzkie PLH220034;

2.   projektem zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Łupawy PLH220036.

Z opracowywanymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk (po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr tel. 58 68 36 828) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu.

Uwagi i wnioski do projektów zarządzeń można składać do 29 grudnia 2017 r. w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres elektroniczny: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl. Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Źródło: RDOŚ w Gdańsku
Fot.: Łukasz Chachulski
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony