Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Konsultacje społeczne kolejnego wielkopolskiego planu zadań ochronnych

2017-02-07 11:48:42

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu przystąpuje do opracowywania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Mnich PLH300029. Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z tym dokumentem i jego uzasadnieniem w siedzibie RDOŚ w Poznaniu przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, w pokoju 1303 oraz na stronie internetowej: Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Mnich PLH300029.

Uwagi i wnioski do projektu można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej – Dz. U. poz. 1579), w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia:

  • w siedzibie urzędu w poniedziałki w godzinach 8:30–16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:15–15:00 lub
  • e-mailem: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Obszar Natura 2000 Jezioro Mnich PLH300029 o powierzchni 46 ha położony jest w gminie Sieraków i obejmuje jeziora Mnich oraz Mnich Mały, które – podobnie jak i ciek łączący oba jeziora – otoczone są unikatowym torfowiskiem z reliktowymi wapnolubnymi gatunkami mszaków. Jeziora te należą do twardowodnych, a w Mnichu Małym występują łąki ramienicowe. Przy wschodnim brzegu jeziora Mnich znajduje się rezerwat Cegliniec, a wokół niego rozciągają się lasy grądowe i bory bagienne. Bytuje tu duża populacja bobra, są to także tereny lęgowe i żerowiskowe bielika i żurawia. W wodach torfowiska rozwija się, odkryta w 2011 roku, ważka zalotka większa, będąca gatunkiem „parasolowym” dla drobnych zbiorników wodnych z ich fauną i florą. Spośród roślin na uwagę zasługują ramienice, mech sierpowiec błyszczący oraz storczyk lipiennik Loesela.

 

Fot.: A. Hejne
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony