Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Konsultacje społeczne wielkopolskich planów zadań ochronnych

2017-03-14 15:37:24

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu przystąpuje do sporządzania planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Nadnoteckie Łęgi PLB300003, Poligon w Okonku PLH300021 i Dolina Mogielnicy PLH300033.

Uwagi i wnioski do projektów można składać w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym) w ciągu 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia - w siedzibie RDOŚ w Poznaniu w poniedziałki w godzinach 8:30-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 8:15–15:00 lub e-mailem: sekretariat.poznan@rdos.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Mogielnicy

Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Poligon w Okonku

Projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nadmoteckie Łęgi

Fot.: A. Gawroński
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony