Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Konsultacje zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy

2017-01-31 10:38:57

30 stycznia 2016 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne zmiany planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy.

Z projektem zarządzenia zmieniającego zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 9 grudnia 2013 r.  w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy PLH200022 można zapoznać się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, a także w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok (pokój nr 6, w godzinach od 8.00 do 15.00).

Uwagi i wnioski do wyłożonego projektu zarządzenia zmieniającego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, do 20 lutego 2017 r., w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok lub pocztą elektroniczną.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu zarządzenia wprowadzającego zmiany do planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Rospudy oraz do zgłaszania uwag i wniosków.

 

 

 

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony