Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Kontrola stref i rezerwatów przyrody na Podlasiu

2016-12-15 14:16:48

Pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przeprowadzili wraz z pracownikami administracji Lasów Państwowych Nadleśnictw Suwałki i Bielsk kontrolę rezerwatów przyrody: Ostoja Bobrów Marycha i Jelonka oraz dwóch stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania bociana czarnego Ciconia nigra zlokalizowanych w Nadleśnictwach Suwałki i Bielsk. Podczas kontroli dokonano m.in. lustracji terenowych, podczas których zapoznano się z obecnym stanem zachowania rezerwatów.

Rezerwat przyrody Jelonka został ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r. (M. P. Nr 44, poz. 357, z późn. zm.). Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie szczególnego krajobrazu i środowiska oraz zabezpieczenie przebiegu sukcesji wtórnej (powrót lasu) na porzuconych jałowych gruntach porolnych. Rezerwat nie posiada planu ochrony ani zadań ochronnych.

Rezerwat przyrody Ostoja Bobrów Marycha  funkcjonuje w oparciu o Zarządzenie Nr 7/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 4 lutego 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1064). Celem ochrony rezerwatu jest ochrona bobrów. Rezerwat posiada zadania ochronne ustanowione na okres 5 lat Zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku Nr 3/2015 z dnia 16 marca 2015 r.

Kontrole rezerwatów przyrody nie wykazały nieprawidłowości w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody.

Stan zachowania kontrolowanych stref ochrony bociana czarnego obejmujących stanowiska lęgowe wraz z czynnymi gniazdami tego gatunku uznano za stabilny i zadowalający. Kontrole nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Liczymy, że lęgi tego rzadkiego i skrytego gatunku w kolejnych sezonach rozrodczych będą udane.

Kontrola stref i rezerwatów na Podlasiu- 15 grudnia 2016 r.

Źródło, fot.:RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony