Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Lubelska Natura 2000

2016-10-28 14:08:05

Projekt jest zarazem kontynuacją dotychczasowych działań, jak i realizacją nowych zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000. Koncentruje się na kluczowych działaniach czynnej ochrony przynoszących konkretne efekty służące osiąganiu celów Dyrektywy siedliskowej. Dotyczy przede wszystkim zagrożonych zanikiem siedlisk półnaturalnych oraz gatunków dla których systematyczna czynna ochrona stanowi krytyczny warunek zachowania struktury i funkcji, które wymagają długofalowego wsparcia.

Celem projektu jest utrzymanie i restytucja kluczowych dla różnorodności biologicznej gatunków i siedlisk, poprzez realizację zadań ukierunkowanych na poprawę stanu ochrony, a także budowanie dobrych partnerskich relacji ze społecznościami lokalnymi gwarantujących godzenie interesów i uniknięcie konfliktów.

Szczególnie istotnym aspektem są działania zmierzające do odtworzenia stanowisk ściśle chronionych gatunków roślin: żmijowca czerwonego i szczodrzeńca zmiennego, a także kontynuacja działań prowadzonych przez ostatnie lata których celem jest utrzymanie stabilności populacji susła perełkowanego zwiększenie efektywności rozrodczej populacji żółwia błotnego.

Zaplanowano też działania wykorzystujące najnowsze technologie w celu rozpoznania zasięgu i kierunków migracji żółwi oraz badania i zabezpieczenie największych kolonii lęgowych i żerowisk mopka dużego.

Realizacja projektu planowana jest na lata 2017-2020 z budżetem na poziomie 2 669 918 zł, w tym dofinansowanie Unii Europejskiej 2 269 430,30 zł.

Źródło: RDOŚ w Lublinie
Fot.: CKPŚ
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony