Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Manewry pożarnicze na torfowiskach

2015-05-07 14:20:47

17 kwietnia br. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie zorganizowała przy współudziale pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie ćwiczenia koordynacyjne w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Działaniom treningowym nadano kryptonim "Błota Serebryskie". Za cel postawiono przećwiczenie akcji pożarniczych na płonących torfowiskach. Akcję treningową przeprowadzono na obszarach Natura 2000  Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB060002 i Torfowiska Chełmskie PLH060023.

Pożary torfowisk są bardzo niebezpieczne. Giną wszystkie zwierzęta, w tym objęte ochroną prawną, które nie są w stanie uciec przed ogniem. Na wiele miesięcy zmianie ulegają siedliska przyrodnicze, pozbawiając zwierzęta schronienia i bazy pokarmowej. Ponadto pożar powoduje uwolnienie do atmosfery bardzo dużych ilości metanu oraz tlenków węgla i azotu, które w takich stężeniach mogą być niebezpieczne dla środowiska. Nieprzewidywalność pożarów na torfowiskach powoduje, że są one dużym zagrożeniem dla położonych w okolicy zabudowań, ludności cywilnej i walczących z żywiołem strażaków.

W ćwiczeniach wzięły udział: Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, jednostki ochotniczych straży pożarnych z sąsiadujących miejscowości, a także zespół ratownictwa medycznego. Spotkanie inaugurujące odbyło się w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Leśniczówce. Podczas odprawy omówiono ogólne założenia ćwiczeń i zaprezentowano szczegółowo obszar objęty działaniami.

Osoby reprezentujące samorząd lokalny wskazywały na konieczność regularnego prowadzenia takich treningów, ponieważ umożliwiają usprawnienie ewentualnych działań pożarniczych. Dodatkowo przedstawiciel Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Lublinie przybliżył uczestnikom ćwiczeń walory przyrodnicze torfowiskowych obszarów Natura 2000 oraz przedstawił dotychczasowe działania z zakresu czynnej ochrony przyrody podejmowane w celu zachowania ich walorów.

Po części teoretycznej jednostki wyjechały na położone w centralnej części obszaru Natura 2000 torfowisko Błota Serebryskie, gdzie odbyły się manewry. Ćwiczenia były sposobnością do sprawdzenia stanu gotowości bojowej poszczególnych jednostek ochotniczych straży pożarnych, poziomu wyszkolenia strażaków, środków alarmowania i łączności oraz stanu sprawności sprzętu. Przetestowano także umiejętność koordynacji działań poszczególnych jednostek ratowniczych w celu jak najszybszego ugaszenia pożaru i udzielenia pomocy poszkodowanym.

Manewry pożarnicze na torfowiskach

Torfowiska Węglanowe i Torfowiska Chełmskie

Źródło: RDOŚ w Lublinie
Fot.: Janusz Holuk
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony