Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

"Misja Natura" nad Zalewem Szczecińskim i Łąkami Skoszewskimi

2017-03-09 13:39:13

Na antenie telewizyjnej Dwójki można oglądać serial "Misja Natura", pokazujący różnorodność obszarów Natura 2000 w Polsce, złożoność działań podejmowanych dla ich ochrony, a także współistnienie w nich człowieka i przyrody. Na piąty odcinek o Zalewie Szczecińskim oraz Łąkach Skoszewskich zapraszamy w piątek 10 marca o godzinie 6:30. Wszystkie odcinki można także obejrzeć na stronie internetowej serialu.

Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Zalew Szczeciński znajduje się przy granicy z Niemcami. Obejmuje polską część Zalewu Szczecińskiego – największego akwenu wodnego w naszym kraju. Zbiornik jest płytki (ma głębokość od 2 do 3 metrów) i bardzo żyzny, z bogatym rybostanem. Wzdłuż jego wybrzeży ciągnie się pas szuwarów. Oprócz samego zalewu w granicach obszaru znajduje się bagnisty półwysep Rów na wyspie Wolin, pokryty mokradłami z łąkami, turzycowiskami i trzcinowiskami.

Zalew Szczeciński jest najważniejszym na polskim Wybrzeżu miejscem żerowania i odpoczynku ptaków wodno-błotnych w okresie przelotów. Liczebność gromadzących się tu w okresie migracji stad sięga od 135 tys. do 250 tys. osobników. Są to zgrupowania gęsi zbożowej, łabędzia krzykliwego, ogorzałki, czernicy, gągoła, nurogęsia i mewy małej.

Rozległy kompleks bagnistych łąk na wschodnim brzegu Zalewu Szczecińskiego również został objęty siecią Natura 2000. Jest to obszar specjalnej ochrony ptaków Łąki Skoszewskie. Kiedyś użytkowane gospodarczo łąki pocięte są siecią rowów i skanalizowanych cieków, z których największa jest rzeka Gowienica. Obecnie teren ten w większości dziczeje i ulega wtórnemu zabagnieniu, porastając ziołoroślami i krzewami. Znajduje się tu kilka niedużych kompleksów podmokłych lasów, liczne zakrzewienia i zagajniki olchowe. Obszar Natura 2000 Łąki Skoszewskie jest ważną ostoją lęgową ptaków wodno-błotnych i drapieżnych. Gniazduje tu 5 gatunków zagrożonych ptaków drapieżnych umieszczonych w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Znajduje się tu też jedno z ostatnich na Pomorzu stanowisk lęgowych wodniczki.

"Misja Natura" składa się 12 odcinków prezentujących w nietypowy sposób funkcjonowanie sieci Natura 2000 w Polsce i Europie oraz współpracę człowieka z naturą. Poszczególne odcinki zrealizowane są w konwencji filmów podróżniczo-ekspedycyjnych, każdy na innym obszarze Natura 2000 w różnych rejonach Polski. Za scenariusz i reżyserię odpowiadają Jacek Piotr Tarasiuk oraz Dariusz Kuciewicz.

Serial powstał w ramach projektu "Misja Natura" realizowanego przez Fundację Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat nad projektem objęła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie serialu "Misja Natura".

Źródło: Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych
Fot.: Autor: Tomasz Przywecki (Praca własna) [CC BY 3.0], Wikimedia Commons
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony