Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Monitoring nietoperzy w obszarze Natura 2000 Kościół w Śliwicach

2018-07-23 16:05:47

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zakończył prowadzony w 2018 r. monitoring kolonii rozrodczej nocka dużego Myotis Myotis w obszarze Natura 2000 Kościół w Śliwicach PLH040034.

Kościół w Śliwicach to najmniejszy obszar Natura 2000 na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, zajmujący powierzchnię zaledwie 0,10 ha. Jednocześnie na strychu kościoła p.w. świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Śliwicach występuje największa znana w województwie kolonia rozrodcza nocka dużego, licząca do 450 osobników.

Zgodnie z planem zadań ochronnych dla tego obszaru Natura 2000 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy prowadzi coroczny monitoring stanu populacji i siedliska nocka dużego. Monitoring ten realizowany jest zgodnie z metodyką określoną przez Główny Inspektorat Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Obejmuje dwie kontrole - przed i po urodzeniu młodych osobników.

Uzyskane przez Regionalną Dyrekcję wyniki wskazują na zachowanie odpowiednich dla nocka dużego warunków, jak również obecność licznej populacji rozrodczej tego gatunku.

Monitoring nietoperzy w obszarze Natura 2000 Kościół w Śliwicach PLH040034

Kościół w Śliwicach

Źródło: RDOŚ w Bydgoszczy
Fot.: Miłosz Owieśny
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony