Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Na ratunek rybołowom

2015-10-30 10:54:05
Rybołów Pandion haliaetus jest gatunkiem o wysokim ryzyku wyginięcia, nalezącym do najbardziej zagrożonych w kraju. Od 2001 r. rejestrowany jest powolny, lecz systematyczny spadek liczebności populacji rybołowa w poszczególnych regionach jego występowania. Aktualnie proces zaniku tego gatunku i wycofywania się z terenu Polski nasila się i przyspiesza wraz z upływem czasu. Wskazuje na to wynik realizowanego przez członków Komitetu Ochrony Orłów monitoringu rybołowa, rejestrujący drastyczny spadek krajowej populacji rybołowa na przestrzeni ostatnich 15 lat, z poziomu 70-75 par lęgowych w drugiej połowie lat 90, do poziomu poniżej 40 par w roku 2010.
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony