Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Nowe tablice edukacyjne o obszarach Natura 2000

2016-11-16 09:59:00

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu przygotowała tablice edukacyjne na temat wybranych przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska PLH300009 oraz Kiszewo PLH300037. Wykonane one zostały dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w ramach działań edukacyjno-informacyjnych.

W obszarze Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska postawiono dwie tablice poświęcone siedlisku przyrodniczemu 2330 Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis). Jedną z tablic zlokalizowano na dużej wydmie w dolinie Warty pod Pietrzykowem, gdzie zidentyfikowano poważne zagrożenie związane z rozjeżdżaniem siedliska przez pojazdy. Druga tablica została zamontowana na zboczu doliny Warty we wsi Wrąbczynek, gdzie ma miejsce nielegalne pozyskiwanie piasku z wydmy. Tablice przygotowano w celu scharakteryzowania siedliska przyrodniczego oraz wskazania głównych zagrożeń. W porozumieniu z właścicielami gruntów na tablicach sformułowany został również zakaz nielegalnego pozyskania piasku oraz rozjeżdżania wydm przez pojazdy.

Natomiast przy kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusa i Św. Anny w Kiszewie zamontowano tablicę przedstawiającą nocka dużego Myotis myotis – przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Kiszewo PLH300037. Oprócz tablicy edukacyjnej postawiona została również tablica urzędowa z nazwą tego obszaru.

Nowe tablice edukacyjne obszarów Natura 2000 Ostoja Nadwarciańska oraz Kiszewo

Źródło: RDOŚ w Poznaniu
Fot.: RDOŚ w Poznaniu
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony