Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

O finansowaniu sieci Natura 2000 w latach 2021 – 2027

2018-06-20 12:27:12

20 czerwca br. w Warszawie odbywa się spotkanie grupy roboczej, pracującej nad Priorytetowymi Ramami Działań w zakresie finansowania sieci Natura 2000 w kolejnej perspektywie finansowej – tak zwanym PAF (ang. Prioritised Action Framework).

Grupa robocza została utworzona przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Jej zadaniem jest m.in. określenie priorytetowych potrzeb finansowych w zakresie planowania ochrony, ochrony siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony, badań naukowych, monitoringu przyrodniczego, działań edukacyjnych i promocyjnych oraz rozwoju zielonej infrastruktury. Jednocześnie wskazane zostaną potencjalne źródła finansowania tych działań. Grupa podsumuje też zakończone oraz realizowane działania podejmowane na rzecz sieci Natura 2000, finansowane z dostępnych środków krajowych i funduszy UE w perspektywie finansowej 2014 – 2020.

W skład grupy wchodzą przedstawiciele: Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, urzędów morskich, regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, parków narodowych, Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Priorytetowe Ramy Działań w zakresie finansowania sieci Natura 2000 (ang. Prioritised Action Framework – dalej „PAF”), jest to dokument opracowywany przez wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej - na podstawie art. 8 Dyrektywy siedliskowej - do przesłania Komisji Europejskiej szacunkowych danych dotyczących współfinansowania przez UE działań, które państwo członkowskie uznaje za niezbędne do wdrożenia i utrzymania sieci obszarów Natura 2000.

PAF uznawany jest za strategiczne narzędzie w zakresie planowania przez Komisję Europejską środków finansowych niezbędnych do wdrożenia celów sieci Natura 2000, poprzez łączenie ich z odpowiednimi programami finansowania UE w ramach danej perspektywy finansowej.

Źródło: GDOŚ
Fot.: iStockphoto.com/weerapatkiatdumrong
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony