Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Ochrona czynna języczki syberyjskiej

2017-12-29 13:53:08

W ramach wdrażania zapisów planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Suchy Młyn Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach przeprowadziła pierwszy etap reintrodukcji języczki syberyjskiej na historyczne stanowisko, znajdujące się właśnie na tym obszarze naturowym.

W planie zadań ochronnych, opracowanym dla obszaru Natura 2000 Suchy Młyn, za działanie priorytetowe uznano podjęcie próby utrzymania populacji języczki syberyjskiej w ostoi, poprzez odtworzenie historycznego stanowiska tej rośliny, występującego w granicach obszaru.

Pierwszy etap zaplanowany na lata 2015-2017, zakładał wykonanie zabiegów ochrony czynnej na wytypowanych wcześniej trzech powierzchniach i monitoring zachodzących na nich zmian oraz reakcji siedliska na przeprowadzane zabiegi pielęgnacyjno-ochronne. W roku 2015 r. usuwano drzewa i krzewy, natomiast w latach 2016-2017 wytypowane miejsca były koszone dwa razy w roku.

Według autora raportu z monitoringu działań ochronnych wszystkie powierzchnie charakteryzują się sprzyjającymi warunkami siedliskowymi dla reintrodukcji, jednak działania zrealizowane w ramach pierwszego etapu nie uruchomiły kiełkowania języczki syberyjskiej z banku naturalnego zasobu nasion pozostających w glebie. W związku z tym konieczne będzie uruchomienie drugiego etapu projektu.

Działanie Reintrodukcja języczki syberyjskiej na historyczne stanowisko - etap pierwszy, zrealizowano w ramach projektu Zapewnienie właściwego stanu ochrony obszarów cennych przyrodniczo, dofinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Fot.: foto. M. Nobis
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony