Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Ochrona czynna muraw kserotermicznych w województwie świętokrzyskim

2017-12-20 11:02:30

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach wykonała zabiegi ochrony czynnej, których celem była poprawa warunków świetlnych i termicznych, istotnych dla występowania i rozwoju roślinności kserotermicznej, a przez to poprawa stanu tych cennych i ważnych w skali Europy zbiorowisk.

Zabiegi odbyły się w 5 rezerwatach przyrody - Murawy Dobromierskie, Góra Miedzianka, Góra Zelejowa, Góra Rzepka oraz Wąwóz w Skalach, a także w 3 obszarach Natura 2000. W rezerwacie Góra Zelejowa teren prac pokrył się z fragmentem czerwonego szlaku turystycznego co udrożniło ten odcinek i odsłoniło fragment najdłuższej w Górach Świętokrzyskich wapiennej grani - formy rzadko tu spotykanej, charakterystycznej dla wyższych gór.

Łącznie wykonano działania na ok. 12 hektarach muraw. Późną jesienią wykoszono roślinność zielną, a także usunięto drzewa i krzewy oraz ich odrosty. Powstała biomasa została wywieziona poza teren rezerwatów.

Działania ochronne realizowane są w ramach projektu WND-RPSW.04.05.00-26-0014/15 Rozpoznanie uwarunkowań i ochrona czynna w obszarach Natura 2000 i rezerwatach przyrody na terenie województwa świętokrzyskiego, współfinansowanego ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 i są w tym zakresie kontynuacją poprzedniego projektu prowadzonego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Ochrona czynna muraw kserotermicznych w województwie świętokrzyskim

Źródło, fot.:RDOŚ w Kielcach
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony