Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Ochrona czynna ptaków na Zbiorniku Mietkowskim

2016-11-16 14:30:00

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu realizuje prace na terenie Zbiornika Mietkowskiego, polegające na wycince i karczowaniu drzew i krzewów rosnących na terenie dwóch wysp oraz dwóch stref brzegowych w obszarze Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004.

Prace te są wypełnieniem zapisów Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004 oraz częścią projektu Przywracanie i ochrona warunków siedliskowych dla gatunków lęgowych ptaków w obszarze Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004, finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego 4.1.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej, część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo. Działania prowadzone są za zgodą zarządcy terenu - Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Wycinka drzew i krzewów ma na celu zwiększenie powierzchni żerowisk, a także stworzenie bezpiecznych miejsc odpoczynku i noclegu dla gatunków ptaków stanowiących przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 Zbiornik Mietkowski PLB020004, tj. kulika wielkiego Numenius arquata, mewy czarnogłowej Larus melanocephalus, rybitwy rzecznej Sterna hirundo i rybitwy białoczelnej Sternula albifrons.

Usuwanie drzew i krzewów przeprowadzane jest na łącznej powierzchni 14 ha (z terenu wyspy - oznaczenie B oraz stref brzegowych oznaczenia C i D na mapie). Następnie usunięte zostaną pozostałości po wycince drzew i krzewów – karczowanie - na łącznej powierzchni 13 ha (na terenie wyspy - oznaczenie A oraz stref brzegowych - oznaczenia C i D na mapie). Pozyskane drewno przetransportowane zostanie do miejsc składowania wskazanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, a karpy uzyskane podczas karczowania zostaną zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prace prowadzone są od października 2016 r. do końca marca 2017 r.

W 2014 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu przeprowadziła prace pilotażowe wycinając wszystkie drzewa i krzewy porastające największą wyspę zlokalizowaną w południowo-zachodniej części Zbiornika Mietkowskiego. Przedsięwzięcie obejmowało wycięcie drzew oraz podrostów drzew i krzewów gęsto porastających wyspę o powierzchni ok. 4,4 ha.

Informacje na temat realizacji projektu będą sukcesywnie zamieszczane w serwisie internetowym Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Informacje można także uzyskać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław lub pod numerem telefonu 71 340-68-04 oraz 71-340-68-39.

 

 


Strona internetowa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lokalizacja prac na Zbiorniku Mietkowskim

Źródło: RDOŚ we Wrocławiu
Fot.: Kamil Martyniak
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony