Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Ochrona ptasich siedlisk

2017-12-14 15:03:50

W ramach działań ochrony czynnej gatunków ptaków: cyranki, płaskonosa i krawowodzioba, w cofce Zbiornika Goczałkowickiego wykoszone zostały nieużytki. Jest to teren znajdujący się w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły  i w tej ostoi stanowi ważne miejsce lęgowe wspomnianych gatunków ptaków.

Zbiornik Goczałkowicki jest największym zbiornikiem zaporowym w południowej Polsce. W czasie trwającej ponad 50 lat sukcesji ekologicznej, wokół jego brzegów następowały ciągłe zmiany. Na stale wilgotnych glebach wytworzyły się żyzne, okresowo zalewane łąki, które w przeszłości były koszone i wypasane. Obecnie miejsca te nie są wykorzystywany rolniczo, co skutkuje zarastaniem przez drzewa i krzewy. Nieużytki, znajdujące się pomiędzy ujściem Wisły do Zbiornika Goczałkowickiego, a samym Zbiornikiem, przy wyższych stanach wód na Wiśle są okresowo zalewane. Na obszarze ponad 15 ha podmokłe łąki zamieniły się w szuwary z rozległymi kępami wierzbowymi i gatunkami inwazyjnymi: nawłocią kanadyjską i niecierpkiem gruczołowatym.

Zachodzące na tym terenie zmiany wpłynęły niekorzystnie na siedliska ptaków, które na miejsce gniazdowania i rozrodu wybierają zalewowe łąki  i pastwiska, zlokalizowane w dolinach rzecznych i w otoczeniu zbiorników. Aby nie dopuścić do zaniknięcia siedlisk cyranki, płaskodzioba i krwawodzioba, wykoszonych zostało 10 ha nieużytków. Dzięki temu ptaki będą miały tu dogodne miejsca rozrodu i żerowania.

Koszenie zostało zrealizowane przy wsparciu finansowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach zadania Realizacja działań wynikających ze sprawowania nadzoru nad obszarami Natura 2000, stanowiącego realizację zapisów Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Górnej Wisły PLB240001.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Fot.: Damian Czechowski
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony