Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

2018-01-02 12:28:37

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu zleciła usunięcie drzew i krzewów wraz z usunięciem biomasy z płatu siedliska przyrodniczego 7140 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea) położonego nad brzegiem Jeziora Kazanie. To działanie ochronne wynika z planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja koło Promna PLH300030 (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z 2014 r., poz. 2115 z późn. zm.), a jego celem jest poprawa złego stanu ochrony poprzez zmianę składu gatunkowego.

Wycinka odbyła się na gruntach prywatnych o łącznej powierzchni 0,4 ha. Siedlisko przyrodnicze było zarośnięte przez olszę czarną Alnus glutinosa, brzozę brodawkowatą Betula pendula, formy krzewiaste wierzb Salix spp. oraz kruszynę pospolitą Frangula alnus.

Wykonanie tych czynności odbyło się w ramach projektu POIS.02.04-00-00-0108/16 pn. Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska oraz kilkanaście regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. W projekcie planowane jest ponowne usunięcie nalotu drzew i krzewów z płatu siedliska przyrodniczego 7140 w 2019 r. Zabiegi pozwolą utrzymać otwarty charakter torfowiska oraz poprawi warunki świetlne.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu pragnie podziękować wszystkim właścicielom gruntów za zgodę i współpracę w zakresie realizacji działania ochronnego.

 

 

 

Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód

Źródło: RDOŚ w Poznaniu
Fot.: RDOŚ w Poznaniu
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony