Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Oznakowanie obszarów Natura 2000 w województwie lubuskim

2016-11-07 12:45:00

4 listopada 2016 r. na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zainstalowano w obszarach Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie PLH080037 oraz Łęgi Słubickie PLH080013 specjalne tablice informacyjno-edukacyjne.

W obszarze Natura 2000 Lasy Dobrosułowskie na terenie gmin Maszewo i Bytnica (powiat krośnieński), wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 138, zamontowano tablice ostrzegające kierowców o możliwości kolizji z bytującymi na tym terenie wilkami. Natomiast w obszarze Natura 2000 Łęgi Słubickie zainstalowano specjalne tablice edukacyjne dotyczące konieczności utrzymania czystości oraz usuwania śmieci na tym terenie.

Montaż tablic jest istotnym działaniem z zakresu ochrony czynnej siedlisk przyrodniczych i gatunków zwierząt, dla ochrony których wyznaczono obszary Natura 2000. Stanowi także integralną część  polityki ochrony tych obszarów, realizowanej na podstawie ustanowionych planów zadań ochronnych w formie aktów prawa miejscowego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Ochrona wilka oraz siedlisk przyrodniczych na obszarach Natura 2000 województwa lubuskiego

Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Fot.: Michał Bielewicz
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony