Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Oznakowanie form ochrony przyrody w województwie kujawsko-pomorskim

2017-11-21 14:47:30

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2017 r. zamontowała 102 tablice informujące o formach ochrony przyrody dla 5 rezerwatów przyrody, 6 obszarów Natura 2000 oraz 26 stref ochrony ostoi w regionie kujawsko-pomorskim. Ponadto wymieniono 27 tablic na aktualne.

Nowymi tablicami Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w 2017 roku oznakował:

  • rezerwaty przyrody: Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego, Gościąż, Las Minikowski, Ostrowo, Wronie,
  • obszary Natura 2000: Mszar Płociczno PLH040035, Ostoja Barcińsko-Gąsawska PLH040028, Stary Zagaj PLH040038, Torfowisko Linie PLH040020, Torfowisko Mieleńskie PLH040018, Wydmy Kotliny Toruńskiej PLH040041,
  • 26 stref ochrony ostoi wyznaczonych dla ptaków objętych ochroną strefową.

Zadanie zostało wykonane na podstawie art. 60 i art. 115 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów tablic. Dofinansowanie pochodziło ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Źródło: RDOŚ w Bydgoszczy
Fot.: Natalia Górska
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony