Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Oznakowanie obszarów chronionych w Kujawsko-Pomorskiem

2018-08-27 11:25:24

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oznakował kolejne obszary chronione położone na terenie wojewódzwa kujawsko-pomorskiego. Tablicami informacyjnymi oznaczone zostały obszary Natura 2000 Nieszawska Dolina Wisły oraz Dolina Dolnej Wisły, a także strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt.

Obowiązek umieszczania tablic informujących o formach ochrony przyrody oraz o zakazach obowiązujących na obszarach lub w stosunku do tych form wynika ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Tablice informacyjne są jednocześnie elementem edukacji ekologicznej, promowania lokalnych walorów przyrodniczych, jak również mogą ograniczać nieumyślne niszczenie cennych ekosystemów.

Granice stref ochrony ostoi, miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwierząt objętych ochroną gatunkową oznacza się tablicami z napisem "Ostoja zwierząt" i informacją: "Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony". Jest to jeden ze sposobów ochrony cennych gatunków ptaków występujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, takich jak bielik, bocian czarny, kania czarna, kania ruda i orlik krzykliwy. Na terenie stref ochrony, bez zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska, zabrania się między innymi przebywania osób, z wyjątkiem właściciela nieruchomości objętej strefą ochrony oraz osób sprawujących zarząd i nadzór nad obszarami objętymi strefą ochrony, a także wykonujących prace na podstawie umowy zawartej z właścicielem lub zarządcą.

Źródło: RDOŚ w Bydgoszczy
Fot.: Magdalena Pacuk
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony