Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Obszary chronione w Małopolsce oznakowane

2016-11-30 10:35:33

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 2016 roku oznakowała tablicami urzędowymi kolejne rezerwaty przyrody i obszary Natura 2000 w województwie małopolskim. Zupełnie nowe tablice ustawione zostały w 33 miejscach na granicach 3 rezerwatów przyrody i 13 obszarów Natura 2000.

Oznakowanie pojawiło się m.in. na granicach rezerwatów przyrody Złota Góra i Kępie na Wyżynie Miechowskiej oraz obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty: Pustynia Błędowska PLH120014, Jaroszowiec PLH120006, Torfowisko Wielkie Błoto PLH120080 i Koło Grobli PLH120008. Dodatkowo w ramach realizacji projektu uzupełniono również oznakowanie innych obszarów chronionych w miejscach gdzie stare tablice uległy zniszczeniu.

Projekt oznakowania tablicami urzędowymi rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 w województwie małopolskim został zrealizowany dzięki dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Źródło, fot.:RDOŚ w Krakowie
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony