Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Oznakowano kolejne warmińsko-mazurskie obszary chronione

2016-11-29 11:09:00

70 tablic informujących o formach ochrony przyrody stanęło przy granicach rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. To efekt działań podjętych przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Przy granicach 6 obszarów Natura 2000: Dolina Pasłęki PLB280002, Rzeka Pasłęka PLH280006, Mazurska Ostoja Żółwia Baranowo PLH280055, Niedźwiedzie Wielkie PLH280050, Uroczysko Markowo PLH280032 i Mazurskie Bagna PLH280054, pojawiły się tablice z nazwą obszaru.

- W tym roku wytypowaliśmy do oznaczeń pięć obszarów Natura 2000, gdzie chronione są cenne siedliska przyrodnicze oraz jeden obszar, gdzie przedmiotem ochrony jest dzikie ptactwo zagrożone wyginięciem. Staraliśmy się, żeby tablice były ustawione w miejscach widocznych i często uczęszczanych. W ten sposób chcemy zwrócić uwagę odwiedzających te tereny na ich szczególne wartości przyrodnicze - mówi Agata Moździerz, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim obejmują około 27% jego powierzchni. W granicach tych obszarów nie ma żadnych narzuconych zakazów i ograniczeń, które uniemożliwiałyby ich rekreacyjne użytkowanie. Po tych terenach można poruszać się swobodnie, pamiętając jednak o szacunku dla natury. Odwiedzając taki cenny przyrodniczo obszar, trzeba pamiętać aby nie niszczyć występujących tam roślin i grzybów - być może są chronione. Nie należy płoszyć napotkanych zwierząt, ani ich dokarmiać. Ważne jest także niezaśmiecanie obszarów chronionych - śmieci należy zabrać  ze sobą.

Podobne tablice ustawiono przy granicach 12 rezerwatów przyrody: Jezioro Siedmiu Wysp, Galwica, Czarnówko, Ostoja bobrów na rzece Pasłęce, Jezioro Zdedy, Nietlickie Bagno, Koniuszanka II, Źródła rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy, Sztynort, Buki Wysoczyzny Elbląskiej, Kwiecewo i Polder Sątopy-Samulewo. Tablice informacyjne stanęły w miejscach widocznych, przy drogach dojazdowych do rezerwatów przyrody, parkingach, często na tle ścian lasów. Mają one zapobiegać niewłaściwemu zachowaniu na obszarach chronionych.

- Pamiętajmy, że w rezerwacie przyrody można poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach. Jeśli takie szlaki nie zostały wyznaczone, obowiązuje zakaz wstępu na jego teren - dodała Agata Moździerz.

W województwie warmińsko-mazurskim jest 111 rezerwatów przyrody. W zależności od przedmiotu ochrony, można wśród nich wyróżnić rezerwaty: torfowiskowe, faunistyczne, florystyczne, leśne, krajobrazowe i wodne. Tylko część z nich została udostępniona do ruchu pieszego i rowerowego. Interesującą ścieżkę dydaktyczną wraz z tablicami informacyjnymi wytyczono między innymi w rezerwacie przyrody Źródła Rzeki Łyny im. Prof. Romana Kobendzy, czy też w rezerwacie przyrody Dolina rzeki Wałszy.

Do pozostałych można wejść jedynie po uzyskaniu zezwolenia regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W rezerwacie przyrody nie można również między innymi biwakować, palić ognisk, wprowadzać psów, uprawiać sportów wodnych, pływać, żeglować, używać łodzi motorowych. Chyba, że miejsca do tego przeznaczone wyznaczy regionalny dyrektor ochrony środowiska.

- Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ostoje i siedliska przyrodnicze, siedliska roślin, zwierząt i grzybów. To szczególne miejsca, ważne dla lokalnej przyrody. Stąd pewne ograniczenia w ich użytkowaniu. Musimy o tym pamiętać, a ustawione przez nas tablice mają to ułatwić - dodała Agata Moździerz.

Źródło: RDOŚ w Olsztynie
Fot.: RDOŚ w Olsztynie
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony