Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Plan zadań ochronnych dla Muraw Gorzowskich

2017-12-13 14:00:34

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zarządzeniem z 8 grudnia 2017 r. ustanowił plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Murawy Gorzowskie PLH080058. Zarządzenie to, stanowiące akt prawa miejscowego, zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego 12 grudnia 2017 r.

Z treścią planu wraz z jego uzasadnieniem, można zapoznać się na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim.

Obszar Natura 2000 Murawy Gorzowskie zajmuje powierzchnię 79,85 ha i został wyznaczony w celu zachowania europejskiego dziedzictwa przyrodniczego. Odbywa się to przez objęcie ochroną 3 typów siedlisk przyrodniczych (2330, 6120 oraz 6210), które zostały wymienione w załączniku I Dyrektywy Unii Europejskiej 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

Plan zadań ochronnych sporządzony został w ramach realizacji projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Fot.: Daria Jachimowska
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony