Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Plan zadań ochronnych dla Źródeł Rajecznicy

2018-03-26 13:06:52

22 lutego 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Źródła Rajecznicy

Podstawowym celem ustanowienia planu jest możliwie najszybsze podjęcie działań skutecznej ochrony czyli zapewnienie, że stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla ochrony których wyznaczono obszar, nie ulegnie pogorszeniu.

Specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Źródła Rajecznicy obejmuje obszar źródliskowy Rajecznicy, gdzie znajduje się stanowisko zastępcze endemicznego gatunku warzuchy polskiej. Roślina w tym obszarze jest obecnie jednym z dwóch istniejących stanowisk tego gatunku. W sąsiedztwie kilku strumieni, dających początek Rajecznicy, wykształciły się przede wszystkim lasy łęgowe, reprezentujące łęg olszowo-jesionowy (Fraxino-Alnetum). Na terenie ostoi znajduje się rezerwat przyrody „Kępina”.

Warzucha polska jest rośliną objętą ochroną ścisłą. Jest endemitem, czyli bardzo rzadkim gatunkiem, który występuje wyłącznie na ograniczonym obszarze, w tym wypadku na terenie ostoi jurajskich. Nigdzie indziej na świecie nie można jej spotkać.

Zarządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 23 lutego 2018 r.

Dokumenty dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach (wraz z dokumentacją opracowaną na potrzeby planu zadań ochronnych).

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Fot.: Damian Czechowski
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony