Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Podkarpackie obszary Natura 2000 oznakowane

2018-01-10 14:01:52

W województwie podkarpackim znajdują się 63 obszary Natura 2000, które zajmują ok. 32% powierzchni. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie zobligowany jest do ochrony i zarządzania obszarami Natura 2000 w województwie podkarpackim. Jednym z obowiązków z tego wynikających jest konieczność oznakowania tychże obszarów.

Z końcem roku 2017 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie zakończyła realizację zadania Oznakowanie obszarów Natura 2000, w wyniku którego zostały oznakowane 62 obszary Natura 2000 na Podkarpaciu.  Ze względu na dużą liczbę podmiotów, zarówno osób fizycznych, jednostek Lasów Państwowych oraz samorządów, na których gruntach planowano posadowić tablice, proces wyznaczania i konsultacji był niezwykle skomplikowany i czasochłonny.

Z tego względu zadanie podzielone zostało na dwa etapy. W pierwszym zakupiono ponad 100 tablic wraz z elementami konstrukcyjnymi (dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyniosło 74%). W drugim etapie zamontowano w ustalonych lokalizacjach wszystkie tablice.

Tablice w drewnianej ramce, na drewnianych słupach, umieszczone zostały w widocznych miejscach, bezpośrednio w granicach lub w bliskiej odległości obszarów Natura 2000.

Oznakowanie obszarów jest o tyle istotne, że tablice są ważnym nośnikiem informacji o istnieniu i lokalizacji danego obszaru Natura 2000, a także warunkują skuteczność egzekwowania przepisów regulujących funkcjonowanie obszaru chronionego.

Źródło: RDOŚ w Rzeszowie
Fot.: Wojciech Cyran
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony