Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Podpisanie kolejnych porozumień na realizację działań ochronnych na Podlasiu

2018-08-30 14:16:28

29 sierpnia 2018 r. w ramach realizacji działań ochrony czynnej w obszarze Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie PLH200007 pracownicy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku spotkali się z mieszkańcami Budy Ruskiej i Jeziorek. Celem spotkania było podpisanie porozumień na przeprowadzenie zabiegu odkrzaczania.

Zabiegi odkrzaczania polegające na wycięciu ekspansywnych drzew i krzewów (głownie wierzby, brzozy, olszy i sosny) z pozostawieniem pojedynczych karłowatych sosen i jałowców wraz z wywozem biomasy są realizacją ochrony czynnej przewidzianej do wykonania w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”. Realizacja tych działań wynika także z Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Pojezierze Sejneńskie.

W ramach projektu w obszarze Natura 2000 przewidziano zabiegi usunięcia drzew i krzewów wraz z wywozem biomasy na powierzchni 21,08 ha, w celu ochrony siedlisk przyrodniczych: 7230 (Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk), 7140 (Torfowiska przejściowe i trzęsawiska).

Celem realizacji projektu „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”, w skrócie SZOW, jest wykonanie działań z zakresu ochrony czynnej, w obrębie wybranych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków, zmierzających do osiągnięcia w skali całego kraju wymiernego efektu ekologicznego, jakim jest poprawa stanu ich ochrony lub zahamowanie negatywnego trendu zmian.

Projekt realizowany jest w ramach działania oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Beneficjentem projektu jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku jest jednym ze współbeneficjentów.

Podpisanie porozumień na realizację działań ochronnych w ramach projektu SZOW

Źródło: RDOŚ w Białymstoku
Fot.: RDOŚ w Białymstoku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony