Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Prace nad planami zadań ochronnych dla kolejnych małopolskich obszarów Natura 2000

2017-12-04 14:30:35

Rozpoczęły się prace nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Armeria PLH120091 i Pleszczotka PLH120092, położonych w gminie Bolesław. Ochronie na tych obszarach podlega siedlisko przyrodnicze murawy galmanowe (6130) – zbiorowisko nieleśne, które występuje na glebach bogatych w metale ciężkie i jest odporne na ich wysokie stężenia.

23 listopada 2017 r. w Centrum Kultury w Bolesławiu odbyło się inauguracyjne spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy, którego celem jest zebranie kompletnych informacji na temat stanu muraw i występujących zagrożeń oraz opracowanie skutecznego planu działań przyczyniających się do ochrony siedliska przyrodniczego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Bolesław, przedstawiciele właściciela terenu, na którym położone są obydwa obszary (Zakład Górniczo-Hutniczy „Bolesław”), przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Olkuszu oraz naukowcy prowadzący badania związane z murawami galmanowymi (Instytut Botaniki PAN, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Jagielloński). Ekspertyzy przyrodnicze służące opracowaniu planów zostały wykonane przez magistrantki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Informacje o pracach nad projektami planów zadań ochronnych dla obszarów Natura2000 Armeria i Pleszczotka, materiałach zgromadzonych w postępowaniu i możliwości zapoznania się z nimi można uzyskać:

  • w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, Plac Na Stawach 3,30-107 Kraków, pod numerem tel. 12 61-98-143, e-mail: mariusz.skwara.krakow@,rdos.gov.pl,

Do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie można zgłaszać uwagi i wnioski do materiałów gromadzonych podczas prac nad sporządzaniem projektów planów:

  • w formie pisemnej - na adres: Plac Na Stawach 3, 30-107 Kraków,
  • ustnie do protokołu,
  • na adres e-mail: sekretariat.krakow@rdos.gov.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych podczas prac nad sporządzaniem projektów planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Armeria i Pleszczotka jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie.

Projekty planów zadań ochronnych dla obu obszarów Natura 2000 są opracowywane w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło, fot.:RDOŚ w Krakowie
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony