Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Prace nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 w lubelskim

2018-01-03 11:34:38

W listopadzie i grudniu 2017 r. w gminach powiatów zamojskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego odbywały się spotkania informacyjne dotyczące 7 obszarów Natura 2000, dla których obecnie opracowywane są plany zadań ochronnych. Chodzi o następujące obszary położone na terenie województwa lubelskiego:

  • Adelina PLH060084,
  • Pawłów PLH060065,
  • Nowosiółki (Julianów) PLH060064,
  • Las Żaliński PLH060102,
  • Sztolnie w Senderkach PLH060020,
  • Uroczyska Lasów Adamowskich PLH060094,
  • Doliny Łabuńki i Topornicy PLH060087.

W spotkaniach zorganizowanych przez Regionalna Dyrekcję Ochrony Środowiska w Lublinie uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz gmin, Lasów Państwowych, przedsiębiorców, środowisk naukowych, organizacji pozarządowych i lokalnych społeczności. Uczestnicy spotkań mogli się zapoznać z celami i założeniami ochrony przyrody na obszarach Natura 2000 oraz z przedmiotami ochrony, dla których zostały one ustanowione.

Dyskusje w trakcie spotkań dotyczyły m.in. określenia niezbędnych do zrealizowania działań ochronnych, istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz metod ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych możliwych do zastosowania. Efektem spotkań było powołanie tzw. Zespołów Lokalnej Współpracy, w skład których weszły osoby prywatne oraz przedstawiciele podmiotów związanych z obszarami i prowadzących tam działalność. Dla każdego z obszarów przewidziany jest w 2018 r. cykl kilku spotkań warsztatowych, w trakcie których określone zostaną zadania ochronne dla poszczególnych obszarów.

Organizatorzy dziękują serdecznie wszystkim uczestnikom za obecność i aktywny udział w dyskusjach.

Opracowywane plany zadań ochronnych dla 7 lubelskich obszarów Natura 2000 będą służyć przywróceniu i utrzymaniu właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych i gatunków, dla których obszary te zostały utworzone. Prace nad planami prowadzone są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0193/16 „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we współpracy z regionalnymi dyrekcjami ochrony środowiska. Projekt jest dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Źródło: RDOŚ w Lublinie
Fot.: RDOŚ w Lublinie
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony