Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Prace nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu i Mechowiska Zęblewskie

2018-06-13 14:57:44

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zaprasza zainteresowane osoby i podmioty prowadzące działalność w obszarach Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 i Mechowiska Zęblewskie PLH220075 do udziału w spotkaniach dyskusyjnych organizowanych w ramach prac nad tworzeniem palnów zadań ochronnych dla tych obszarów.

Spotkania dyskusyjne dotyczące planów zadań ochronnych odbędą się w następujących terminach:

  • dla obszaru Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 odbędzie się 19 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Lipuszu, ul. Młyńska 12,
  • dla obszaru Natura 2000 Mechowiska Zęblewskie PLH220075 odbędzie się 20 czerwca 2018 r. od godz. 10.00 w sali narad Urzędu Gminy Szemud, ul. Kartuska 13.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku organizuje ww. spotkania działając na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 142 ze zm.) w ramach projektu nr POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” (tzw. PZObis) finansowanego z działania 2.4.: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Zachęcamy do udziału w spotkaniach dyskusyjnych.

Prace nad Planem zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Księże w Lipuszu PLH220104 i Mechowiska Zęblewskie PLH220075

Źródło, fot.:RDOŚ w Gdańsku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony