Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Prace nad planem zadań ochronnych dla obszaru Wola Cyrusowa

2019-06-18 10:22:49

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi przystąpił do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Wola Cyrusowa PLH100034. W związku z pracami projektowymi Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi zaprasza do udziału w drugich warsztatach Zespołu Lokalnej Współpracy.

Spotkanie odbędzie się 26 czerwca 2019 r. w „Żywym Skansenie – Centrum Folkloru Polskiego” w Nagawkach 16D, w gminie Dmosin. Rozpoczęcie spotkania o godzinie 10.00. W trakcie warsztatów przewidziana jest wizja terenowa (zalecane jest odpowiednie ubranie, w szczególności obuwie terenowe).

Obszar Natura 2000 Wola Cyrusowa PLH100034 położony jest na terenie województwa łódzkiego, powiatu brzezińskiego, gminy Brzeziny i gminy Dmosin. Powierzchnia obszaru wynosi 92.35 ha. Obszar obejmuje kompleks naturalnych, niewielkich oczek wodnych. Pięć zbiorników położonych jest w krajobrazie rolniczym, otoczone są uprawami i pastwiskami, dwa z nich leżą w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Jeden zbiornik znajduje się w lesie (uroczysko Poćwiardówka), ma charakter śródleśnego rozlewiska i zdegenerowanego olsu. Wszystkie zbiorniki są zasilane wodą opadową oraz spływami powierzchniowymi. Część z nich ma charakter periodyczny.

Obszar Natura 2000 Wola Cyrusowa PLH100034 został wyznaczony dla ochrony następujących gatunków zwierząt:

  •  1166 - traszka grzebieniasta Triturus cristatus;
  •  1188 - kumak nizinny Bombina bombina.

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wola Cyrusowa PLH100034 opracowywany jest przez firmę FPP ENVIRO Sp. z o.o., w związku z realizacją projektu nr: POIS.02.04.00-00-0193/16 pn. „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.

Harmonogram spotkania (format PDF, 234 KB)

Obszar Natura 2000 Wola Cyrusowa PLH 100034 - mapa obszaru (format JPG, 11,8 MB)

Założenia do opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wola Cyrusowa (format PDF, 573 KB)

Obszar Natura 2000 Wola Cyrusowa - formularz danych (format PDF, 112 KB)

Źródło: RDOŚ w Łodzi
Fot.: RDOŚ w Łodzi
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka
Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Al. Jerozolimskie 136,
02-305 Warszawa
tel.: 22 310-67-00
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl

Mapa strony