Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Prace nad planem zadań ochronnych dla Krzemionek Opatowskich

2015-04-07 15:20:33

27 marca 2015 r. w siedzibie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu „Krzemionki” odbyło się drugie spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy ds. tworzenia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Krzemionki Opatowskie PLH 260024.

Zespół Lokalnej Współpracy, powołany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach, tworzą członkowie reprezentujący różne grupy interesu, w tym samorządu terytorialnego i lasów państwowych.

Tematem spotkania było omówienie celów, zagrożeń oraz działań ochronnych w odniesieniu do przedmiotów ochrony występujących w obszarze Krzemionki Opatowskie. Wskazano rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków na tym terenie, przedstawiono diagnozę stanu oraz zagrożenia i projektowane działania w poszczególnych siedliskach. Ponadto przedstawiono postęp prac nad sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych oraz podano planowany termin zakończenia prac, po którym rozpocznie się procedura udziału społeczeństwa.

Źródło, fot.:RDOŚ w Kielcach
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony