Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Jezioro Mnich

2016-11-23 10:30:38

W związku ze sporządzaniem projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Mnich PLH300029, zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu umożliwia zainteresowanym osobom i podmiotom prowadzącym działalność w obrębie siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków chronionych udział w pracach dotyczących jego tworzenia. Ewentualne uwagi i wnioski należy kierować na adres Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu do 30 listopada 2016 r.

Udział społeczeństwa w opracowywaniu projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Mnich, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zostanie zapewniony po zakończeniu obecnej procedury.

Obszar Natura 2000 Jezioro Mnich PLH300029 o powierzchni 46,00 ha położony jest w gminie Sieraków i obejmuje jeziora Mnich oraz Mnich Mały, które – podobnie jak i ciek łączący oba jeziora – otoczone są unikatowym torfowiskiem z reliktowymi wapnolubnymi gatunkami mszaków. Jeziora te należą do twardowodnych, a w Mnichu Małym występują łąki ramienicowe. Przy wschodnim brzegu jeziora Mnich znajduje się rezerwat Cegliniec, a wokół niego rozciągają się lasy grądowe i bory bagienne. Bytuje tu duża populacja bobra, są to także tereny lęgowe i żerowiskowe bielika i żurawia. W wodach torfowiska rozwija się, odkryta w 2011 roku, ważka zalotka większa, będąca gatunkiem „parasolowym” dla drobnych zbiorników wodnych z ich fauną i florą. Spośród roślin na uwagę zasługują ramienice, mech sierpowiec błyszczący oraz storczyk lipiennik Loesela.

Projekt zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Mnich PLH300029

 

 

Projekt planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Jezioro Mnich

Źródło: RDOŚ w Poznaniu
Fot.: A. Hejne
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony