Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Przedłużono termin konsultacji pomorskich planów zadań ochronnych

2017-02-22 08:34:00

Do 15 marca 2017 r. przedłużono termin konsultacji społecznych projektów zarządzeń zmieniających plany zadań ochronnych dla pomorskich obszarów Natura 2000 Białe Błoto PLH220002, Bunkier w Oliwie PLH220055, Hopowo PLH220010. Konsultacjom podlega także projekt zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Lęborskie PLB220006.

Z dokumentami można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku przy ul. Chmielnej 54/57 (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu: 58 68 36 828) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu.

Uwagi i wnioski do projektów zarządzeń można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres e-mail: sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Źródło, fot.:RDOŚ w Gdańsku
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony