Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Zadania ochronne w rezerwacie Bagno Leszczyny

2016-12-14 14:01:00

W listopadzie 2016 r.  Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim realizowała zadanie ochronne w rezerwacie przyrody Bagno Leszczyny, położonym w obszarze Natura 2000 Puszcza Notecka PLB300015 i Bory Chrobotkowe Puszczy Noteckiej PLH080032 (teren Nadleśnictwa Międzychód, gmina Skwierzyna). Zakres zadania obejmował usunięcie istniejących nalotów sosny pospolitej, poprzez wycięcie w pierwszej kolejności okazów najstarszych i największych z wyniesieniem biomasy poza obszar rezerwatu, na powierzchni 2,50 ha.

Rezerwat przyrody Bagno Leszczyny ustanowiony w 2009 r., obejmuje kompleks torfowisk wysokich o powierzchni 4,04 ha. Celem ochrony tego rezerwatu jest zachowanie roślinności torfowiskowej - zespołu torfowiska wysokiego z charakterystyczną fizjonomią i budową kępkowo-dolinkową wraz z całym zróżnicowanym bogactwem roślinności runa. Na znacznym obszarze porośnięty jest fitocenozami zespołu Sphagnetum magellanici z klasy Oxycocco-Sphagnetea, w którego obniżeniach wykształcają się fragmenty torfowiska przejściowego. Jest to zespół o wysokich walorach przyrodniczych z cennymi gatunkami roślin chronionych, zagrożonych i rzadko występujących, takich jak: torfowiec ostrolistny, torfowiec kończysty, torfowiec pogięty, torfowiec brunatny, torfowiec magellański, torfowiec czerwony, widłoząb Bergera, rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, żurawina błotna, żurawina drobnolistkowa, wełnianka pochwowata, wełnianka wąskolistna.

Ww. działanie ochronne zostało zrealizowane przy dofinansowaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w ramach zadania Zapewnienie skutecznej ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Przywracanie naturalnych zjawisk torfotwórczych w rezerwacie przyrody Bagno Leszczyny

Źródło: RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim
Fot.: Rafał Potaś
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony