Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Podkowiec+ w Małopolsce

2015-04-27 08:45:37

21 kwietnia 2015 r., z udziałem pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie, dokonano końcowego odbioru prac budowlanych przeprowadzonych w kościele parafialnym p.w. Najświętszej Marii Panny w miejscowości Jazowsko na terenie Gminy Łącko.

Kościół w Jazowsku jest stanowiskiem kolonii rozrodczej dwóch chronionych gatunków nietoperzy: podkowca małego i nocka dużego. Właśnie dla ochrony tych gatunków kościół wraz z otaczającym zadrzewieniem został włączony w granice obszaru Natura 2000 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH120052.

W ramach przeprowadzonych prac wymieniono pokrycie dachowe kościoła, wykonano platformę na guano oraz inne prace zabezpieczające budynek, a także poprawiające stan siedliska nietoperzy. Prace budowlane przeprowadzono dzięki środkom finansowym z projektu LIFE+ Ochrona podkowca małego i innych gatunków nietoperzy w południowej Polsce. Podkowiec+, realizowanego przez Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "pro Natura".

Jednym z głównych zagrożeń dla nietoperzy jest pogarszający się stan techniczny dachów budynków (głównie zabytków sakralnych) i prowadzenie remontów w nieodpowiednim terminie. Dzięki pozyskiwanym funduszom zewnętrznym PTPP „pro Natura” od wielu lat remontuje zabytkowe kościoły z koloniami rozrodczymi nietoperzy, chroniąc jednocześnie dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

Głównym celem projektu Podkowiec+ jest zachowanie krajowych populacji najbardziej zagrożonych gatunków nietoperzy, ze szczególnym uwzględnieniem podkowca małego, nocka orzęsionego i nocka dużego oraz stworzenie warunków do wzrostu ich liczebności. Cel projektu ma zostać osiągnięty dzięki działaniom ochronnym i adaptacyjnym, polegającym na zabezpieczaniu stanu i trwałości stanowisk oraz wprowadzaniu adaptacji poprawiających warunki bytowe, a także bezpieczeństwo nietoperzy. W ramach projektu realizowane są m.in. remonty dachów, instalacje platform na guano, montaże osłon przeciw drapieżnikom, instalacje zabezpieczeń przed antropopresją, budowy przegród termicznych, a także wiele innych działań, służących zabezpieczeniu i polepszeniu warunków w jakich nietoperze przychodzą na świat i wychowują swoje młode lub zimują. Ponadto podejmowane są działania dotyczące otoczenia schronień i tras przelotów, obejmujące m.in. przygotowanie projektów przyjaznego dla nietoperzy zagospodarowania zieleni i organizacji oświetlenia w bezpośrednim otoczeniu ich schronień. W ramach promocji projektu przewidziano m.in. propagowanie specjalnego znaku jakości - Kraina Podkowca, przyznawanego organizacjom, firmom czy też osobom prywatnym, które prowadzą działalność sprzyjającą ochronie nietoperzy i w sposób znaczący przyczyniają się do zachowania ich siedlisk.

Więcej o projekcie Podkowiec+ na stronie internetowej projektu.

Źródło, fot.:RDOŚ w Krakowie
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony