Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Rezerwat przyrody Góra Gipsowa pięciokrotnie powiększony

2017-03-13 13:39:21

Rezerwat przyrody Góra Gipsowa położony w gminie Kietrz, w powiecie głubczyckim, w województwie opolskim został pięciokrotnie powiększony - z 1,72 ha do 8,65 ha powierzchni. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych naturalnego zbiorowiska roślinności stepowej, występującej na jednym z nielicznych stanowisk w tej części kraju.

Góra Gipsowa to niewielkie wzniesienie zlokalizowane na Płaskowyżu Głubczyckim, w gminie Kietrz, znane botanikom od początków XX wieku jako miejsce występowania cennych muraw kserotermicznych. Wierzchowina wzniesienia oficjalnie objęta została ochroną rezerwatową już w 1957 r., jednak na skutek niewłaściwego zarządzania w tamtym okresie (ochrona ścisła), w związku z postępującym zjawiskiem wtórnej sukcesji oraz inwazją barszczu Sosnowskiego, doszło tutaj do znacznej utraty walorów przyrodniczych.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu prowadzi działania (użytkowanie kośne, eliminacja gatunków ekspansywnych) mające na celu zachowanie występujących tu muraw kserotermicznych, które stanowią siedlisko przyrodnicze 6210. Powiększenie rezerwatu o sąsiadujące grunty należące do gminy Kietrz oraz pozostające w zarządzie LP Nadleśnictwa Rudy Raciborskie to ważny krok, umożliwiający ochronę dobrze zachowanych płatów siedliska znajdujących się w niższych położeniach wzniesienia. To też kolejny etap działań zmierzających do odtworzenia muraw zdegradowanych na skutek wprowadzenia na tym obszarze sztucznych nasadzeń. Tym samym powierzchnia rezerwatu zwiększyła się z 1,72 ha do 8,65 ha, a w jego granicach znalazły się stanowiska kilku cennych gatunków roślin, które nie występują w jego pierwotnych granicach (np. pszeniec różowy Melampyrum arvense).

Murawa z omanem wierzbolistnym

Treść zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie rezerwatu przyrody Góra Gipsowa.

 

Źródło: RDOŚ w Opolu
Fot.: Karolina Olszanowska-Kuńka
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony