Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Rezerwaty Mazowsza - Jastrząbek

2017-11-09 13:13:02

W północno-zachodniej części województwa mazowieckiego, w granicach Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego znajduje się rezerwat Jastrząbek. Został on utworzony w 1987 r. w celu zachowania interesujących ekosystemów leśnych, bagiennych i wodnych leżących we wschodniej części Kotliny Płockiej.

Z przyrodniczego punktu widzenia na uwagę zasługują włączone do rezerwatu czyste oligotroficzne jeziora: Sendeń i Jeziorko oraz otaczające je bagna. Na fragmentach tych jezior można obserwować nasuwające się na lustro wody pło torfowe. Jest to kożuch roślin torfowiskowych występujący na wodzie w formie zarastającego brzegu lub rodzaj pływającej wyspy, powstałej w wyniku odrywania się mszarów torfowcowych porastających brzegi jeziora. Na bagnach rośnie szereg rzadkich i chronionych roślin m. in.: rosiczka okrągłolistna i rosiczka długolistna, pływacz mniejszy, pływacz średni, widłak torfowy, bagnica torfowa i kłoć wiechowata. Warstwę drzew tworzą głównie sosny, dęby szypułkowe, modrzewie, olsze i brzozy. Za szczególnie wartościowy należy uznać 140-letni drzewostan modrzewiowo-dębowo-sosnowy. Na terenie rezerwatu występują siedliska boru, grądu, łęgu olszowego oraz zbiorowiska zaroślowe, szuwarowe i wodne.

Na wartości przyrodnicze i krajobrazowe tego terenu zwrócił uwagę prof. R. Zaręba badający od lat okoliczne lasy, a szczególnie tereny Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. On też opracował dokumentację projektowanego rezerwatu, na podstawie której został on powołany. Walory przyrodnicze rezerwatu zostały docenione także w skali Unii Europejskiej poprzez włączenie go do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako cześć obszaru Uroczyska Łąckie PLH140021.

Rezerwat nie został udostępniony do ruchu pieszego.

Źródło: RDOŚ w Warszawie
Fot.: Bogdan Każmierczak
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony