Zapisz do PDF
Drukuj
Wyślij znajomemu

Prace nad planami zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w Jaworznie

2017-12-05 14:37:17

4 grudnia 2017 r. w Jaworznie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki w Jaworznie.

Uczestnicy spotkania, wśród których znaleźli przedstawiciele gminy, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, mieli okazję zapoznać się z założeniami i celami procesu oraz oswoić z niełatwą formą opracowywanego dokumentu. Naukowcy biorący udział w konsultacjach zadeklarowali chęć współpracy z ekspertami, mającymi przygotować dokumentację niezbędną do opracowania planu zadań ochronnych. Ze strony organizatorów natomiast padła prośba o wskazanie kolejnych osób, które zdaniem zebranych powinny znaleźć się w gronie Zespołów Lokalnej Współpracy.

Prace nad planami zadań ochronnych realizowane są w ramach ogólnopolskiego projektu „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” nr POIS.02.04.00-00-0193/16, prowadzonego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska przy udziale regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

Projektem objętych jest sześć obszarów Natura 2000 w województwie śląskim:

  • Lipienniki w Dąbrowie Górniczej PLH240037
  • Przełom Warty kolo Mstowa PLH240026,
  • Zbiornik Goczałkowicki – Ujście Wisły i Bajerki PLH240039,
  • Łąki Dąbrowskie  PLH240041,
  • Łąki w Jaworznie  PLH240042,
  • Łąki w Sławkowie PLH240043. 

Dla każdego z obszarów przewidziany jest cykl spotkań, również w terenie, w miejscach których zapisy opracowywanego dokumentu będą bezpośrednio dotyczyć. Do udziału w konsultacjach zaproszono osoby, które zgłosiły się lub zostały wskazane jako przedstawiciele poszczególnych instytucji i organizacji po tzw. informacjach o przystąpieniu do sporządzania planu zadań ochronnych dla danego obszaru Natura 2000. Były one publikowane na stronach internetowych, w prasie i przekazywane do właściwych gmin wraz z prośbą o ich upowszechnienie.

Przed uczestnikami warsztatów niełatwe zadanie, celem spotkań jest bowiem wypracowanie zapisów, które pozwolą na zapewnienie właściwego stanu ochrony gatunkom i siedliskom, dla których dany obszar Natura 2000 zostały wyznaczony. Ze względu na możliwość prowadzenia w ich granicach różnego rodzaju działalności, w ideę sieci Natura 2000, jak w żadną inną formę ochrony, wpisana jest konieczność szerokiego udziału partycypacji lokalnych społeczności. Tylko pełne zrozumienie istoty ochrony przyrody oraz akceptacja formy jej prowadzenia, pozwolą traktować obszary Natura 2000 jako impuls do rozwoju gospodarczego.

Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za obecność i gotowość współpracy.

Projekt „Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000” nr POIS.02.04.00-00-0193/16 dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 działanie 2.4: Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.

Źródło: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
Fot.: Przemysław Skrzypiec
Galeria zdjęć
Wyszukiwarka

Instytucją zarządzającą obszarami Natura 2000 w Polsce jest Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
tel.: 22 369-29-00, fax: 22 369-21-20
e-mail: kancelaria@gdos.gov.pl


Mapa strony